Wypróbuj system dla inteligentnego rolnictwa

SLIDE to wyjątkowe rozwiązanie na rynku, które pomoże zwiększać zyski w Twoim rolnictwie i ograniczyć ilość prac administracyjnych. Prowadź swoją firmę w przyjemniejszy niż dotychczas.

SLIDE

Każdy etap produkcji pod kontrolą

SLIDE jest wyjątkowym narzędziem wspierającym wzrost zysków przedsiębiorstwa rolniczego. Dzięki połączeniu właściwego oprogramowania oraz specjalnego sprzętu, produkcja wieprzowiny staje się bardziej wydajna.

Produkcja Prosiąt

Produkcja Prosiąt


Produkcja prosiąt może być łatwiejsza oraz bardziej wydajna dzięki systemowi SLIDE. Jest to narzędzie, które umożliwia farmerom dokonywanie bardziej kompleksowych analiz i tym samym podejmowanie rozsądniejszych decyzji.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Zbieranie danych dzięki SLIDE pozytywnie wpływa na proces tuczu zwierząt. Dzięki monitorowaniu spożywanej paszy, temperatury zwierząt, stosowania antybiotyków oraz ogólnego dobrobytu stada, możliwa jest poprawa wskaźnika wykorzystania paszy (FCR). Dokładne śledzenie życia zwierzęcia wraz ze zmniejszeniem stosowania antybiotyków jest korzystne dla samych zwierząt oraz dla konsumenta.
Dzięki temu, SLIDE poprawia czas oraz optymalizuje koszty tuczenia. Umożliwia to również poprawę wydajności w zakresie sprzedaży.

 • Kolczyki elektroniczne
 • SSM - SLIDE Smart Mobile Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 • SLS - SLIDE Litter Scale Waga kojcowa nie tylko waży zwierzęta, ale także automatycznie je identyfikuje. Dzięki okresowemu ważeniu tuczników, możliwe jest określenie przyrostu masy osobnika w danym czasie. Informacje te w zestawieniu z historią życia zwierzęcia oraz spożywaną przez niego paszą pozwalają podejmować lepsze dla produkcji decyzje w zakresie rozmnażania trzody.
 • Łatwość użytkowania

 • Bezpieczeństwo danych

 • Poprawa wydajności lochy

 • Poprawa wskaźnika odpajania prosiąt

 • Przejrzystość

 • Automatyzacja pracy

 • Redukcja czynności biurowo-administracyjnych

Tucz

Tucz


SLIDE dostarcza technologiczne rozwiązanie, które umożliwia monitorowanie procesu tuczu.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Zbieranie danych dzięki SLIDE pozytywnie wpływa na proces tuczu zwierząt. Dzięki monitorowaniu spożywanej paszy, temperatury zwierząt, stosowania antybiotyków oraz ogólnego dobrobytu stada, możliwa jest poprawa wskaźnika wykorzystania paszy (FCR). Dokładne śledzenie życia zwierzęcia wraz ze zmniejszeniem stosowania antybiotyków jest korzystne dla samych zwierząt oraz dla konsumenta.
Dzięki temu, SLIDE poprawia czas oraz optymalizuje koszty tuczenia. Umożliwia to również poprawę wydajności w zakresie sprzedaży.

 • Kolczyki elektroniczne
 
 • SPS - SLIDE Pen Scale Waga kojcowa nie tylko waży zwierzęta, ale także automatycznie je identyfikuje. Dzięki okresowemu ważeniu tuczników, możliwe jest określenie przyrostu masy osobnika w danym czasie. Informacje te w zestawieniu z historią życia zwierzęcia oraz spożywaną przez niego paszą pozwalają podejmować lepsze dla produkcji decyzje w zakresie rozmnażania trzody.
 
 • SRG - SLIDE Reading Gate Samodzielna bramka do skanowania zwierząt, sterowana za pomocą komputera lub SPM. Dzięki temu urządzeniu, całe grupy zwierząt są monitorowane w czasie poruszania się po określonym terenie.
 
 • SSM - SLIDE Smart Mobile Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 • Łatwość użytkowania

 • Bezpieczeństwo danych

 • Poprawa wskaźnika wzrostu

 • Poprawa wskaźnika wykorzystania paszy

 • Przejrzystość

 • Automatyzacja pracy

 • Ograniczenie stresu odczuwanego przez zwierzęta

 • Redukcja czynności biurowo-administracyjnych
 

Ubój

Ubój


Dzięki SLIDE, historia życia każdego zwierzęcia jest kompletna i przejrzysta. System umożliwa lepszy przepływ informacji, precyzyjną ocenę ryzyka oraz redukuje asymetrię informacji.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Dzięki SLIDE, identyfikacja i śledzenie życia poszczególnych osobników są dokładniejsze i oparte na konkrentnych danych. Zatem jakość produktu ma konkretne podłoże w danych, co wpływa na wzrost jego wartości.
Śledzenie zdrowia i ogólnego stanu zwierząt przy pomocy SLIDE, daje możliwość zmniejszenia śmiertelności zwierząt w transporcie. Takie analizy zwiększają z kolei przejrzystość działalności i pozwalają lepiej zarządzać łańcuchem produkcyjnym.

 • SAR - SLIDE Auto-FOM Reader Jest to niezależny sprzęt służący do skanowania zwierząt kierowanych na ubój, który jest zintegrowany z systemami rzeźni. Czytnik pobiera dane z systemu ubojni i łączy je z konkretnym zwierzęciem uzupełniając w ten sposób jego historię.
  • Spieniężenie danych
 
  • Bezpieczeństwo danych
 
  • Bieżące monitorowanie efektywności
 
  • Monitorowanie ilości kilogramów mięsa dostarczanych przez lochę/knura
 
  • Automatyczna wymiana danych
 
  • Przejrzystość
 
  • Redukcja czynności biurowo-administracyjnych
 
  • Większa ilość tuczników docierająca do ubojni

Dobrostan

Dobrostan


Dzięki kompleksowym informacjom na temat poszczególnych zwierząt możliwe jest lepsze dbanie o ich dobrostan i zdrowie. Możliwe jest szybsze diagnozowanie chorób, a także im przeciwdziałanie oraz redukcja stresu odczuwanego przez zwierzęta. Zdalny i szybki dostęp do danych pozytywnie wpływa na dobrostan trzody.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Więcej informacji o zwierzętach jest korzystne na każdym etapie produkcji wieprzowiny: od hodowli po zakup przez konsumentów. Zbieranie danych od urodzenia zwierzęcia stanowi ogromną zaletę dzięki możliwości weryfikacji wielu informacji z poszczególnych etapów życia. Śledzenie paramentrów od urodzenia do uboju, takich jak dostęp do światła, wody czy paszy (LCT/ECT/UCT), stosowanie antybiotyków, odczuwanie stresu czy ogólna dieta daje możliwość okreslenia rzeczywistego obrazu dobrostan zwierzęcia. Dzięki SLIDE możliwe jest zautomatyzowanie procesu zbierania danych co znacznie ogranicza ilość pracy dokumentacyjnej. System daje możliwość lepszego zarządzania czasem pracy oraz usprawnienia wielu procedur, co pozytywnie wpływa na dobrostan zwierząt.

 • SSM - SLIDE Smart Mobile Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 • Wczesne wykrywanie chorób
 
 • Redukcja stresu odczuwanego przez zwierzęta
 
 • Bezpieczeństwo danych
 
 • Zdalny dostęp do danych niezbędnych dla weterynarzy
 
 • Zmniejszenie wskaźnika śmiertelności

Handel

Handel


Przejrzystość danych poprawia bezpieczeństwo żywieniowe oraz jakość produkcji. Dzięki temu wzrasta też zadowolenia konsumentów oraz rozumienie i świadomość rynku.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety
Dzięki automatycznym analizom, SLIDE dostarcza prawdziwe informacje o zwierzętach. Umieszczenie na opakowaniu informacji o tym, że życie danego zwierzęcia monitorowane było od samego urodzenia, podnosi jakość produktu. Poszczególne zwierzęta analizowane są indywidualnie, a nie jako cała grupa, zatem dane są najbardziej wiarygodne i dostarczają kompleksowy obraz pochodzenia produktu. Kontrolowanie sposobu żywienia, dobrobytu i używania antybiotyków gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości żywności. Transparentność przyczynia się z kolei do wysokiego poziomu zadowolenia klienta oraz stanowi istotną wartość zwiększającą zyski przedsiębiorstwa.
 • SSM - SLIDE Smart Mobile Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 • SRG - SLIDE Reading Gate Samodzielna bramka do skanowania zwierząt, sterowana za pomocą komputera lub SSM. Dzięki temu urządzeniu, całe grupy zwierząt są monitorowane w czasie poruszania się po określonym terenie.
  • Zdrowie konsumentów
 
  • Bezpieczeństwo żywności
 
  • Wysoka jakość żywności
 
  • Wiarygodny i unikalny quasi-certyfikat
 
  • Możliwość szczegółowej identyfikacji
 
  • Przejrzystość całego życia zwierzęcia
 
  • Potwierdzenie jakości konkretnego produktu, a nie całego przedsiębiorstwa rolniczego
 
  • Zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy partnerami biznesowymi

Poznaj korzyści korzystania z SLIDE!

image

NOWOCZESNY I RESPONSYWNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wyjątkowo prosta i intuicyjna obsługa oraz przejrzystość danych zapewnia łatwy dostęp do najpotrzebniejszych dla Ciebie informacji. Graficzne przedstawienie analizy danych pozwala na natychmiastową ocenę wskaźników.

INTEGRALNOŚĆ I MODULARNOŚĆ

Możesz kontrolować cały cykl produkcji dzięki integralności modułów. Wszystkie procesy zachodzące w gospodarstwie są przedstawione w oddzielnych modułach, odzwierciedlając kolejne etapy produkcji.

image
image

Elastyczność

To Ty decydujesz, jakie funkcje są dla Ciebie ważne. Z łatwością możesz dostosowywać panel użytkownika w zależności od Twoich potrzeb. Uzyskaj szybki dostęp do najpotrzebniejszych dla siebie modułów.

DOSTĘP DO NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII!

SLIDE PEN SCALE

Waga kojcowa

+ zmniejsz ilość pracy poprzez automatyzację procesu ważenia (bez udziału
użytkownika),
+ bieżąca kontrola wag i przyrostów,
+precyzyjna informacja o momencie przełączenia paszy dla karmienia wielofazowego

SLIDE FLYING CAMERA

by INNOVENT

+ bieżąca kontrola dobrostanu i wag,
+ mniej pracy poprzez automatyzację procesu ważenia i obserwacji zachowań
(podgryzania ogonów, ruchliwości, zachowań płciowych)

SLIDE READING GATE

+ automatyzacja liczenia i rejestracja przemieszczeń zwierząt z możliwością selekcji pod zadane parametry np. waga ubojowa, zachowanie karencji po kuracjach antybiotykowych i.in.

SLIDE SMART MOBILE

+ gromadzenie danych w urządzeniu przenośnym,
+ redukcja błędów i czasu koniecznego na gromadzenie danych,
+ natychmiastowa analiza

image

MIGRACJA DANYCH Z INNYCH SYSTEMÓW

Z łatwością możesz importować dane zbierane w innych systemach. Przenosisz je do systemu SLIDE, nie tracąc przy tym danych historycznych.

CERTYFIKACJA

Certyfikacja prosiąt pozytywnie wpływa na wizerunek Twojej hodowli. Jeśli nie stosujesz pasz GMO i antybiotyków warto to zakomunikować. Certyfikacja prosiąt to większe przychody dla Twojego przedsiębiorstwa.

image
footer

Super Analytics

Super Analytics pozwala mierzyć i śledzić najważniejsze wskaźniki KPI. Dzięki wszystkim danym zebranym w jednym miejscu możesz lepiej zrozumieć swoje gospodarstwo i segment produkcji. Dzięki najnowocześniejszej technologii, AI i ML możliwa jest wiarygodna analiza stada i łatwe generowanie raportów.

Stwórz przejrzysty obraz

Super Analytics gromadzi wszystkie informacje w jednym miejscu, ułatwiając przeglądanie i porównywanie różnych parametrów i danych. Będziesz mógł importować i uzyskiwać dostęp do nich z innych sekcji cyklu produkcyjnego. Cyfrowa reprezentacja segmentu produkcji sprawia, że Twoja praca jest bardziej wydajna i szybsza.

Niech dane staną się częścią Twojego biznesu

Możesz wzbogacić każdy swój produkt o pakiet danych, który może być użyteczny na wielu etapach cyklu produkcyjnego. Stabilność informacji może być dla Ciebie dodatkowym źródłem dochodu.

Użyj danych, aby się rozwijać

Dzięki decyzjom podejmowanym w oparciu o konkretne dane, Twoja codzienna praca będzie lepsza. Szybsza możliwość reakcji oraz lepsze zarządzanie ryzykiem mogą uchronić Cię przed stratą pieniędzy oraz czasu. Wszystko to, jest możliwe dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi systemu Super Analytics. Zestawienie danych wyjściowych wraz z wynikami jest prostym sposobem na poprawę wydajności farmy.

image